Úvodná stránka

Ochutnávka školského ovocia

21.05.2019 14:04
Ochutnávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich Školský program Európskej únie s finančnou podporou EÚ   Pripravili sme pre Vás ochutnávku ovocia ako jednu so sprievodných vzdelávacích aktivít „ školského programu 2018/2019“ Cieĺom tohto podporného projektu je zvýšiť záujem...

Veľká maliarska súťaž predlĺžená do 15.4.2019!

27.03.2019 18:52
Veľká maliarska súťaž predlĺžená do 15.4.2019 pre veľký záujem. Práce zasielajte najneskor do ukončenia súťaže na našu adresu. O vásledkoch a odmenách vás budeme včas informovať. Máte sa na čo tešiť a maliarom držíme palce. team Valman

Veľká maliarska súťaž.

13.03.2019 10:07
Maľujte! Celý mesiac marec máte možnosť zorganizovať na vašich školách maliarsku súťaž s témou ovocie-zelenina. Zašlite na našu adresu 5 najlepších prác s menami maliarov a my ich odmeníme :) Zároveň vaša škola postupuje do zlosovania o zaujímavé ceny ako odšťavovače, krájače, poháre či...

Nový rok 2019

09.01.2019 11:52
Všetko dobré v Novom roku 2019 želáme všetkým pracovníkomv školách, škôlkach, školských jedálňach a samozrejme deťom. Nech je tento rok plný zdravia, pohody a veselosti.    Valman s.r.o.

Vianoce predo dvermi

13.12.2018 08:19
Týmto sa Vám menom celej našej firmy chcem poďakovať za spoluprácu v roku 2018. Dodávky školského ovocia opäť spustíme v januári o čom Vás budeme informovať mailom. Prajeme krásne sviatky, veľa oddychu a dobrej nálady. Tešíme sa na Vás v Novom roku.   Nevedel Marcel Valman s.r.o.

školská záhrada

15.11.2018 18:24
Uzávierka prihlášok k zapojeniu sa do školskej záhrady 16.11.2018 Oznamujeme, že sadenice pre šk. záhradu budeme distribuovať od 19.11.2018. Spolu so sadenicami obdržíte náradie určené k výsadbe a informačnú tabuĺu o projekte. Upozorňujeme, že ihneď po výsadbe je dôležité spraviť fotodokumentáciu...

Nový školský rok 2018/2019

04.09.2018 14:17
Vitajte v novom školskom roku! Dovoľujeme si vás informovať o začiatku spustenia školského programu "školské ovocie2018/2019". Dňa 04.09.2018 poľnohospodárska platobná agentúra zverejnila príručku pre školské programy s novými pravidlami, ktorými sa budeme riadiť v nasledujúcom...

Školský program s finančnou podporou EU

05.05.2015 13:20
Zapojte sa do „Školského programu“ čím skôr. ♦♦♦ Tento program realizovaný prostredníctvom firmy Valman s.r.o., je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. Školský program (Školské  ovocie) je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Program "školské ovocie a zelenina"

Program podpory spotreby ovocia, zeleniny a výrobkov z nich (ďalej len „program školské ovocie a zelenina“) pre deti a žiakov v školách je súčasťou Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a je upravený právnymi aktmi Európskej únie (ďalej len „EÚ“):

Realizácia programu je zabezpečovaná v rámci celého školského roka, so zohľadnením sezónnosti a dostupnosti domácej produkcie. Zásobovanie školských zariadení prebieha na základe uzatvorenej zmluvy medzi Valman s.r.o. ako dodávateľom a školským zariadením ako odberateľom.

Dodávateľ zabezpečuje odplatne pre odberateľa dodávku čerstvého ovocia a zeleniny, ovocnej a zeleninovej šťavy a ovocného pyré, určené na priamy konzum deťom a žiakom odberateľa.

Dodávateľ zabezpečí dodávky podľa zmluvy pravidelne, max. 2x týždenne v pomere 1:1 čerstvé ovocie alebo zelenina a výrobky z ovocia a zeleniny, v rozsahu 1 porcia čerstvého ovocia alebo zeleniny pre jedného žiaka na jedeň deň, max. však 200 g, dodávku ovocnej alebo zeleninovej šťavy v rozsahu 0,20 l na jedného žiaka na jeden deň alebo dodávku ovocného pyré v rozsahu na jedného žiaka na deň max. 200 g a to počas celého školského roka 2016/2017 počnúc mesiacom september. Produkty budú dodávané v požadovanom množstve a balení.Dopravné náklady spojené so zabezpečením dodávky pre školské zariadenie znáša dodávateľ. 

Objednávky odberateľ nahlasuje aspoň dva dni pred plánovaným rozvozom a to v čase od 8.00 do 14.00 hod. alebo emailom na adrese valmansro@gmail.com , najneskôr však každý piatok do 16,30. Po tomto termíne bohužiaľ nebudú objednávky prijaté a vybavené.

Zmluvne je zároveň dohodnutý záväzok odberateľa poskytnúť dodávateľovi informácie o prijatých spotrebovaných množstvách na tlačive Hlásenie školy o spotrebe ovocia, zeleniny a výrobkov z nich  a Čestné vyhlásenie školy, že sa podiela na programe školské ovocie a odoberá ovocie, zeleninu a výrobky z nich. Uvedené tlačivá zabezpečí pre odberateľa dodávateľ, alebo si ich môžete stiahnuť tu:

Veterinárna a potravinová správa.pdf (1362270)

 

 


 

Ak Vás oslovil projekt "Školský program-školské ovocie", tak nás neváhajte kontaktovať:

telefonicky: 0918430065

mailom: skolskeovocie@valman.sk