Všetko dobré v Novom roku 2020

09.01.2020 14:03

Želáme všetko dobré v Novom roku 2020.

S rozvozmi začíname od 13. januára.

Všetky školy obdržia od tohto termínu v januári Informačné plagáty a plagáty označujúce výdajné miesta.

Prosím o potvrdenie prevzatia a následné umiestnenie plagátov.

S pozdravom

Nevedel Marcel

Valman s.r.o.