Ochutnávka školského ovocia

21.05.2019 14:04

Ochutnávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

Školský program Európskej únie s finančnou podporou EÚ

 

Pripravili sme pre Vás ochutnávku ovocia ako jednu so sprievodných vzdelávacích aktivít „ školského programu 2018/2019“

Cieĺom tohto podporného projektu je zvýšiť záujem o konzumáciu ovocia či zeleniny. Zapojiť všetky zazmluvnené školy  a ich deti.

Touto akciou chceme čo najviac priblížiť školský program Európskej únie s finančnou pomocou EÚ žiakom, rodičom, učiteĺom a zamestnacom v školstve.

Ochutnávku sme naplánovali na prvý júnový týždeň, kedy školy zväčša organizujú oslavy dňa detí, športové dni alebo branné cvičenia.

Zapojiť sa do ochutnávky môžu všetky školy s ktorými máme uzatvorenú zmluvu. Ochutnávka bude pozostávať z jednej porcie ovocia /jablko/ a jednej porcie 100% džúsiku 200ml krabička pre každé dieťa navštevujúce školské zariadenie a to bezplatne.

Objednávky posielajte štandardne cez objednávkový formulár prípadne telefonicky.

Tešíme sa na vás a veríme že si vychutnáte ochutnávku.

 

Zároveň Vás chceme požiadať vyhotoviť s tejto akcie na vašej škole fotodokumentáciu (2-3 obr.) a zaslať na našu mailovú adresu: 

skolskeovocie@valman.sk do 15.6.2019

 

 Ochutnávajte s nami !

 

Ochutnávku realizuje firma Valman s.r.o. schválený dodávateĺ školského ovocia od roku 2013

www.skolske-ovocie.sk