Maliarska súťaž 2021.

03.02.2021 13:25

Pripravilis me pre Vás novú súťaž, do ktorej môžete zapjiť svoje deti.

V dnešných dňoch bude príjemným spestrením súťažiť o krásne ceny.

Už teraz sa môžu výherci a zapojené školy teši´t na zaujímavé odmeny.

Po vyhlásení začiatku súťaže neváhajte a prihláste práce detí, čo najskôr.

Team Valman