Kontaktujte nás alebo zašlite objednávku

Dovoľte sa nám poďakovať za spoluprácu na školskom programe 2021-2022

 
Oznamujeme Vám, že sme vyčerpali všetky finančné prostriedky úrčené na dodávky školského ovocia  
a pre tento šk. rok končíme so závozmi.
 
Uplynulú sezónu alebo školský rok hodnotíme ako výnimočný. počas roka sme poskytli rekordný počet dodávok školského ovocia.
Do Našich škôl sme dodali viac ako 100 ton ovocia, ovocných štiav a ovocných pyré.
Zapojili sme školy do projektu školská záhrada. Zrealizovali sme obrovskú ochutnávkovú akciu s čučoriedkami.
Spustili sme krásnu literárnu súťaž pre deti. Podporili sme sponzorskými dodávkami viac ako 40 škôl.
Počas školského roku sme aktívne propagovali školský program, či už informačnými letákmi alebo reklamnou kampaňou na 10tich autobusoch MHD
v stredoslovenskom kraji. Obliekli sme Vaše pani kuchárky do tričiek, záster a pridali sme každej chňapku.

Aktívne sme s Vami komunikovali a pomáhali s objednávkami, či ostatnou administratívou.

Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorý ocenili našu prácu a tešíme sa zasa od septembra. 
 
S  pozdravom
                            team Valman s.r.o.