Nový rok 2019

09.01.2019 11:52

Všetko dobré v Novom roku 2019 želáme všetkým pracovníkomv školách, škôlkach, školských jedálňach a samozrejme deťom.

Nech je tento rok plný zdravia, pohody a veselosti. 

 

Valman s.r.o.