Nový škoský rok 2021/2022

31.08.2021 11:25

V novom šk. roku vás privítame s novými pravidlami dodávok OZ.

Už teraz môžeme prezradiť, že školský program bude ešte atraktívnejší a intenzívnejší, o čo sme sa snažili aj v poslednom 

obmedzujúcom období. Pripravujeme pre Vás zaujímavý sortiment OZ. Využijeme maximálny počet dodávok pre Vaše školské zariadenie,

zapojíme Vás do súťaží s hodnotnými odmenami, pripravujeme zaujímavé prednášky formou hier pre deti, pripravujeme propagačnú kampaň

v jednotlivých regiónoch. Využite možnosť školskej záhrady a pod.

O všetkom Vá s budeme včas informovať prostredníctvom kontaktného mailu alebo telefonicky.

Tešíme sa na Vás a hlavne na naše deti :)

 

V tomto roku využijeme dodatočnú finančnú pomoc, čo v praxi bude zanmenať, že OZ v rámci šk. programu  budeme distribuovať bezplatne, do vyčerpania finančných zdrojov.

S pozdravom

team Valman