Veľká literárna súťaž !!!

12.02.2020 14:48

Vyhlasujeme „ Veľkú literárnu súťaž“

Zapojte vaše deti a vašu školu do tohto sprievodného projektu školského programu a získajte

pre 10 najlepších prác z vašej školy zaujímavé odmeny.

Zapojte deti do písania príbehov, básničiek, hádaniek, riekaniek, rozprávok na našu tému:

„ovocie-zelenina“ (zdravá výživa, súčasť správnych stravovacích návykov, ako neplytvať potravinami)

Objavte a podporte na vašej škole básnikov a spisovateľov

 

Pravidlá súťaže:

Samotná súťaž začína 15.2.2020 s uzávierkou 31.3.2020.

Do tohto dátumu vyberte spomedzi svojich detí 10 najlepších prác, ktoré spolu s vyplneným prihlasovacím

lístkom zašlete na našu adresu: Valman s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica

Prosíme zaslať originálne rukopisy v maximálnom formáte A4

Vyhodnotenie súťaže prebehne v mesiaci máj, kedy doručíme odmeny všetkým zúčastneným a takisto zapojenej škole.

 

S pozdravom

 

Team Valman

 

PS: Prosíme predať túto informáciu kompetentným osobám

LITERARNA SÚŤAŽ.pdf (3071029)

PRIHLASOVACÍ LÍSTOK.pdf (1097937)