Veľká literárna súťaž

02.07.2020 12:08

V marci sme spustili veľkú literárnu súťaž  s našou témou ovocie-zelenina.

Zapojiť sa mohli školy a ich deti všetkých kategórií. Úlohou bolo napísať príbeh, hádanku, rozprávku,

alebo básničku a dielo zasla´t na našu adresu.

Samotné vyhodnotenie prebehlo v mesiaci jún a týmto chceme všetkým deťom a ich učiteĺom poďakovať, že sa zapojili do tejto sprievodnej aktivity školského programu.

Všetky det a školy sme odmenili vecnými cenami, ktoré sa Vám dúfame páčili.

Ešte raz ďakujeme a gratulujeme výhercom.

Team Valman

 

Virtuálna kniha diel Vašich žiakov:

drive.google.com/file/d/1QTsG0z7anNlSXPs258rWrKr7WjDMrSmo/view?usp=sharing