Veľká literárna súťaž

02.07.2022 12:08

2021-2022

Opäť po dvoch rokoch sme spustili súťaž mladých spisovateľov a básnikov.

S veľkým ohlasom sa zapojilo viac ako 580 detí so svojimi prácami na ktorých si dali záležať.

Všetky práce sme odmenili a touto cestou všetkým výhercom gratulujeme a želáme, aby svoj talent a potenciál ďalej rozvíjali.

Len tak ďalej. :)

Team Valman

 

PREZENTÁCIA VAŠICH DIEL: (spusti prezentáciu)

docs.google.com/presentation/d/1xXIieIjaFtu6gQfZ_wuACmiUfr-26CLh/edit?usp=drive_web&ouid=109156018408398749218&rtpof=true

 

 

2019-2020

V marci sme spustili veľkú literárnu súťaž  s našou témou ovocie-zelenina.

Zapojiť sa mohli školy a ich deti všetkých kategórií. Úlohou bolo napísať príbeh, hádanku, rozprávku,

alebo básničku a dielo zaslať na našu adresu.

Samotné vyhodnotenie prebehlo v mesiaci jún a týmto chceme všetkým deťom a ich učiteĺom poďakovať, že sa zapojili do tejto sprievodnej aktivity školského programu.

Všetky det a školy sme odmenili vecnými cenami, ktoré sa Vám dúfame páčili.

Ešte raz ďakujeme a gratulujeme výhercom.

Team Valman

 

Virtuálna kniha diel Vašich žiakov:

drive.google.com/file/d/1QTsG0z7anNlSXPs258rWrKr7WjDMrSmo/view?usp=sharing