Literárna tvorivá súťaž pre deti.

04.01.2022 15:19

Pripravili sme pre vás a vaše deti veľkú literárnu súťaž.

O samotnom spustení súťaže Vás budeme včas informovať mailom a tlačenými informačnými letákmi.