Maliarska súťaž 2023 fotoarchív.

25.08.2023 15:54

Tu si môžete stiahnuť všetky diela víťazov Maliarskej sú´taže 2023

https://drive.google.com/drive/folders/10-hv3xnV1wKl__NHam3s0VzZFMvq5Rqg?usp=sharing

 

Alebo

https://t.ly/KYGO1