Úvodná stránka

Školský program s finančnou podporou EU

05.05.2015 13:20
Zapojte sa do „Školského programu“ čím skôr. ♦♦♦ Tento program realizovaný prostredníctvom firmy Valman s.r.o., je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. Školský program (Školské  ovocie) je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia...

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Hlásenie o spotrebe....

10.01.2018 15:25
S najbližším rozvozom, prosíme ododovzdať "Hlásenie o spotreb... " za obdobie september až december 2017.

Hlásenia !

21.09.2017 12:09
Pripomíname zábudlivcom,  ktorí ešte neposlai alebo neodovzdali na urgentné doručenie čestného vyhlásenia na našu adresu. /nie na platobnú agentúru./ Ďakujeme.  

....už frčíme :)....

13.09.2017 13:43
Dobrý deň.   Oznamujeme Vám že školské ovocie začíname voziť od 18.9. resp. 19.9.   Ovocie: Jablko Gala /Sk/ Džús:    Jablkový džús 100% 200ml krabička                                 rozvoz...

OBJEDNÁVANIE

07.09.2017 19:04
objednávajte cez objednávkový formulár , ktorý vám týždemme zasielamemailom

Vitajte, tak začíname...

28.08.2017 16:44
Vitajte v novom školskom roku. Tak pomaly začíname, ale skôr ako sa pustíme do prace, objednávania vozenia atď. Vás chcem požiadať o doplnenie kontaktných údajov, aby sme vás vedeli zastihnúť, správne vystaviť sprievodné doklady a podobne. V najbližších dňoch vám zašleme mailom čestné prehlásenie,...

Program "školské ovocie a zelenina"

Program podpory spotreby ovocia, zeleniny a výrobkov z nich (ďalej len „program školské ovocie a zelenina“) pre deti a žiakov v školách je súčasťou Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a je upravený právnymi aktmi Európskej únie (ďalej len „EÚ“):

Realizácia programu je zabezpečovaná v rámci celého školského roka, so zohľadnením sezónnosti a dostupnosti domácej produkcie. Zásobovanie školských zariadení prebieha na základe uzatvorenej zmluvy medzi Valman s.r.o. ako dodávateľom a školským zariadením ako odberateľom.

Dodávateľ zabezpečuje odplatne pre odberateľa dodávku čerstvého ovocia a zeleniny, ovocnej a zeleninovej šťavy a ovocného pyré, určené na priamy konzum deťom a žiakom odberateľa.

Dodávateľ zabezpečí dodávky podľa zmluvy pravidelne, max. 2x týždenne v pomere 1:1 čerstvé ovocie alebo zelenina a výrobky z ovocia a zeleniny, v rozsahu 1 porcia čerstvého ovocia alebo zeleniny pre jedného žiaka na jedeň deň, max. však 200 g, dodávku ovocnej alebo zeleninovej šťavy v rozsahu 0,20 l na jedného žiaka na jeden deň alebo dodávku ovocného pyré v rozsahu na jedného žiaka na deň max. 200 g a to počas celého školského roka 2016/2017 počnúc mesiacom september. Produkty budú dodávané v požadovanom množstve a balení.Dopravné náklady spojené so zabezpečením dodávky pre školské zariadenie znáša dodávateľ. 

Objednávky odberateľ nahlasuje aspoň dva dni pred plánovaným rozvozom a to v čase od 8.00 do 14.00 hod. alebo emailom na adrese valmansro@gmail.com , najneskôr však každý piatok do 16,30. Po tomto termíne bohužiaľ nebudú objednávky prijaté a vybavené.

Zmluvne je zároveň dohodnutý záväzok odberateľa poskytnúť dodávateľovi informácie o prijatých spotrebovaných množstvách na tlačive Hlásenie školy o spotrebe ovocia, zeleniny a výrobkov z nich  a Čestné vyhlásenie školy, že sa podiela na programe školské ovocie a odoberá ovocie, zeleninu a výrobky z nich. Uvedené tlačivá zabezpečí pre odberateľa dodávateľ, alebo si ich môžete stiahnuť tu:

čestne prehlasenie 2017-2018 .pdf (6608590)

cast-a-priloha-3-cestne-vyhlasenie-skoly.pdf (87118)

Veterinárna a potravinová správa.pdf (1362270)