Propagačná kampaň 2019

20.03.2019 15:28

Od apríla spúšťame propagačnú kampaň:

       "Autobusy vo vašom meste"

Cieľom reklamnej kampane je priblížiť a informovať širokú verejmosť, že školský program

podporovaný zo zdrojov európskej únie sa využíva práve vo vašom meste a pre vaš deti.

Autobusy MHD budete vídať v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Žiar nad Hronom

a Detva.