Ochutnávka 2023

13.05.2023 10:14

Ochutnávka čučoriedky a džúsik vo vašej škole!

Pripravili sme pre Vás ochutnávku ovocia ako jednu so sprievodných vzdelávacích aktivít „ školského programu 2022/2023“

Cieľom tohto podporného projektu je zvýšiť záujem o konzumáciu ovocia či zeleniny. Zapojiť všetky zazmluvnené školy  a ich deti.

Touto akciou chceme čo najviac priblížiť školský program Európskej únie s finančnou pomocou EÚ žiakom, rodičom,

učiteĺom a zamestnacom v školstve. Zorganizujte si na vašej škole OCHUTNÁVKU a my vám zabezpečíme ovocie.

 

Škola si sama zorganizuje spôsob, formu a čas ochutnávky pre svoje deti.

Zapojiť sa do ochutnávky môžu všetky školy s ktorými máme uzatvorenú zmluvu.

Ochutnávka bude pozostávať z jednej porcie ovocia /čučoriedky/ a jednej porcie 100% džúsiku 200ml krabička  pre každé dieťa navštevujúce školské zariadenie a to bezplatne.

 

Objednávky posielajte štandardne cez objednávkový formulár prípadne telefonicky.

Tešíme sa na vás a veríme že si vychutnáte ochutnávku.

 

Zároveň Vás chceme požiadať vyhotoviť s tejto akcie na vašej škole fotodokumentáciu (2-3 obr.) a zaslať na našu mailovú adresu: 

skolskeovocie@valman.sk do 15.6.2023

 

 Ochutnávajte s nami !

 

Ochutnávku realizuje firma Valman s.r.o. schválený dodávateĺ školského ovocia od roku 2013

www.skolske-ovocie.sk