Školský program s finančnou podporou EU

05.05.2015 13:20

Zapojte sa do „Školského programu“ čím skôr.

♦♦♦

Tento program realizovaný prostredníctvom firmy Valman s.r.o., je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ.

Školský program (Školské  ovocie) je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny pre deti v materských školách, v základných školách alebo deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „žiak’’) vo vekovej kategórii od 3 do 15 rokov.

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  • znížiť výskyt nadváhy a obesity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Slovensko do programu vstúpilo od  školského roku 2009/2010, čím aktívne začalo aplikovať zámery programu  Európskej Únie, zapojiť čo najviac detí do programu, zvýšiť dostupnosť aj v odľahlejších regiónoch, finančnou podporou zvýšiť dopyt a podiel konzumácie ovocia a zeleniny.

Zapojením školských zariadení do programu sa podporia predovšetkým tuzemskí pestovatelia, výrobcovia  a obchodníci, ktorí spolupracujú na zabezpečovaní a realizácii školského programu v našej krajine. Deti      v slovenských škôlkach a žiaci v základných školách môžu tak konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach. Cena dodaného ovocia a zeleniny je stanovená : finančná pomoc EÚ až do výšky 80% a 20% uhrádza žiak/rodič.

Vybrané druhy ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahuje pomoc podľa aktuálneho delegovaného nariadenia Komisie Európskej Únie sú prevažne jablká, hrušky, broskyne, slivky, mrkva, kaleráb, rajčina a výrobky z ovocia, ako jablková šťava, ovocné pyré a sušené jablká.

Frekvencia zabezpečovania ovocia, zeleniny a výrobkov z nich je najviac dvakrát za týždeň a je individuálne dohodnutá s každýnm jednotlivým odberateľom na základe jeho potrieb, počas školského roka, v závislosti na dostupnosti a sezónnosti ovocia a zeleniny. Pomer dodávok 1:1  medzi čerstvým ovocím a zeleninou a spracovaným ovocím a zeleninou musí byť dodržaný.

Školské zariadenie sa zapojí do programu prostredníctvom zmluvy so schváleným dodávateľom.

♦♦♦

 Valman s.r.o. schválený dodávateľ školského ovocia od roku 2013.

www.skolske-ovocie.sk  tel.: 0918430065 tel.: 048/ 4112201  mail: skolskeovocie@valman.sk