Všetko dobré v Novom roku.

15.01.2021 08:06

Dovoľte nám zaželať všetko dobré v Novom roku, hlavne veľa zdravia.

Netrpezlivo čakáme na otvorenie škôl, ako asi všetci.

Sme pripravení,  ihneď ako nám to situácia dovolí spustiť dodávky školského ovocia.

 

Team Valman