Veľká maliarska súťaž štartuje.

15.02.2021 15:29
VYHLASUJEME SÚŤAŽ V MAĽOVANÍ PRE VAŠICH ŽIAKOV V KREATÍVNEJ OBLASTI NA TÉMU:
OVOCIE - ZELENINA
ZAPOJTE DETI DO KRESLENIA, MAĽOVANIA A CELKOVEJ TVORIVEJ ČINNOSTI
PODPORTE DETSKÚ KREATIVITU, NÁPADY A CHUŤ
OBJAVTE NA VAŠEJ ŠKOLE / ŠKÔLKE SKRYTÉ TALENTY
(ZDRAVÁ VÝŽIVA, SPRÁVNE STRAVOVACIE NÁVYKY, AKO NEPLYTVAŤ POTRAVINAMI)
 
10 NAJLEPŠÍCH AUTENTICKÝCH PRÁC (MAXIMÁLNY FORMÁT A4),
KTORÉ NÁM ZAŠLETE SPOLU S VYPLNENÝM PRIHLASOVACÍM LÍSTKOM
NA NAŠU ADRESU:
VALMAN S.R.O, NOVÝ SVET 27, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
S TEXTOM: „SÚŤAŽ“
ODMENÍME DIPLOMOM A ZAUJÍMAVÝMI CENAMI
SAMOZREJME, KAŽDÁ ZAPOJENÁ ŠKOLA BUDE TIEŽ ODMENENÁ

 

SÚŤAŽ ZAČÍNA 15.2.2021 A KONČÍ 31.4.2021
PRIHLÁSTE SVOJE DETI, KRESLITE, SÚŤAŽTE, VYHRÁVAJTE!
TEŠÍME SA NA VAŠE PRÁCE
 
VALMAN s.r.o.