Tak už bežíme...

15.09.2021 10:47

Nastúpili sme opäť do nášho kolotoča dodávok školského ovocia.

Zvolili sme inetrval dodávok 1x porcia týždenne s obmenou ovocia a džúsu.

Veríme že schválené prostriedky pokryjú, čo najväčšiu časť dodávok školského ovocia počas školského roka.