Súťaž pre všetky školy zapojené do programu s Valmanom!

04.09.2018 16:33

V tomto šk. roku sme pre Vás pripravili súťaž do ktorej zapojíme všetky školy ktoré sa podieĺajú na školskom programe

s našou firmou a budú spolupracovať aj naďalej. Pripravili sme viacero zaujímavých odmien, ktoré budú prínosom pre vašu skolu.

O pravidlách a podmienkach súťaže Vás budeme informovať.

Vyhodnotenie prebehne na konci šk. roka.