Školský program v plnom nasadení :)

05.11.2021 10:56

Už od 8.11. školský program - dodávky ovocia pre vaše deti bezplatne.

Školský program je financovaný z prostriedkov EÚ a štátnch zdrojov.