Reklamný bilboard na autobusoch MHD vo vašom meste

11.05.2020 14:01

V rámci propagácie školského programu sme spustili akciu reklamný bilboard na autobusch pravidelných liniek

v týchto mestách:

1.Banská Bystrica

2.Zvolen

3.Martin

4.Ružomberok

5.Liptovský Mikuláš

6.Lučenec

7.Prievidza