Pripravujeme veľkú súťaž s ochutnávkou.

15.01.2024 11:36

Pripravujeme pre Vás a vaše deti Veľkú súťaž s ochutnávkou.

V jednotlivých regiónoch usporiadame ochutnávku spojenú so súťažou pre deti, kde možu vyhrať

hodnotné ceny. Ochutnávku ovocia si môžete zorganizovať na vašej škole ako akciu sprievodných vzdelávacích opatrení.

Máte sa na čo tešiť.

Team Valman