Ochutnávka ovocia v rámci podpornej aktivity "Škoský program"

21.05.2019 14:13

V mesiaci jún sme pre vás pripravili ochutnávku ovocia pre všetky detičky zapojené do školského programu prostredníctvom našej firmy.

Ochutnávku si zrealizuje každá škola samostatne pri príležitosti osláv dňa detí, alebo športového dňa.

Získate od nás1xporciu jabĺčka +1x porciu džúsiku pre každé dieťa, ktoré navštevuje vaše školské zariadenie a to bezplatne.

Spolu s ovocím v označených prepravkách "školský program podporovaný zo zdrojov EÚ" vám doručíme sprievodné letáčiky " Ochutnávka ovocia"

určené pre voĺnú distribúciu pre deti  a návštevníkov školy.

Dúfame, že ochutnávku využijete, deťom bude chutiť. 

Ochutnávku sme pripravili ako podpornú aktivitu, ktorá je súčasťou školského programu Európskej  únie.