K 31.5. program školské ovocie uzatvárame.

25.05.2017 15:21

Tak je to tu. 

K 31.5.2017 končíme s rozvozom školské ovocie pre tento šk. rok. Vyčerpali sme rozpočet určený na tento program. Týmto by sme sa chceli poďakovať za spoluprácu a tešíme sa zas od septembra. Do tohto obdobia budeme pripravovať nový sortiment a získavať nových dodávateĺov.

Ešte raz ďakujeme za spoluprácu

  kolektív Valman s.r.o. divízia ovocie