Hlásenia !

20.09.2018 12:09

Pripomíname zábudlivcom, 

ktorí ešte neposlai alebo neodovzdali na urgentné doručenie čestného vyhlásenia

na našu adresu. /nie na platobnú agentúru./ 

Bez tohto vyhlásenia potvrdeného štatutárom-riaditeľ/strosta nie je možné dodávať ovocie v šk. programe/

Ďakujeme.