Hlásenia !

21.09.2017 12:09

Pripomíname zábudlivcom, 

ktorí ešte neposlai alebo neodovzdali na urgentné doručenie čestného vyhlásenia

na našu adresu. /nie na platobnú agentúru./

Ďakujeme.