Hlásenie o spotrebe....

10.01.2018 15:25

S najbližším rozvozom, prosíme ododovzdať "Hlásenie o spotreb... " za obdobie september až december 2017.