2017/2018

28.08.2017 17:03

Začiatok rozvozov školského ovocia je naplánovaný na 18.-19. septembra.